65130 Centralsjukhuset 10€
65100 Centrum 10€
65170 Vasklot 13€
65200 Brändö 13€
65230 Storviken, Dragnäsbäck, Hemstrand 13€
65300 Vapenbrödrabyn 13€
65320 Roparnäs 13€
65350 Sunnanvik 13€
65280 Gerby 15€
65370 Korsnäståget 15€
65380 Gamla Vasa, Runsor 15€
65410 Sundom 20€
65450 Solf 25€
65460 Toby 30€
65480 Vikby 30€
65520 Helsingby 30€
65610 Smedsby 20€
65630 Karperö 25€
66520 Veikars 30€
66100 Malax 35€
66510 Merikart 35€