Kransar

Kransen symboliserar med sin cirkelform evigheten.

En krans kan göras i olika storlekar, helt täckt med blommor eller delvist täckt.